دانلود رایگان


اثر زانتان، مونو و دي گليسيريد و رقم برنج بر ويژگي هاي فيزيکي و حسي کنسرو آن در طي نگهداري - دانلود رایگاندانلود رایگان غذاهاي آماده يا فرآ وردههاي کنسرو شده جا يگاه مهم ي در زندگ ي شهر ي دارند . برنج توسط نيمي از جمعيت جهان مورد استفاده قرارمي گيرد. مشکلات مربوط به تهيه کنسرو

دانلود رایگان

غذاهاي آماده يا فرآ وردههاي کنسرو شده جا يگاه مهم ي در زندگ ي شهر ي دارند . برنج توسط نيمي از جمعيت جهان مورد استفاده قرارمي گيرد.

مشکلات مربوط به تهيه کنسرو برنج شامل چسبندگي دانه ها، بياتي نشاسته و تغييرات فيزيکوشيميايي آن در طي دوره نگهدار ي

است. رقم، ميزان آميلوز و آميلو پکتين دانه، شرايط پيش پخت، ترکيبات دانه و اضافه نمودن پا يدار کننده مهم تر ين فاکتورها ي

مؤثر برويژگيهاي فيزيکوشيميايي کنسرو برنج محسوب مي شوند. در اين مطالعه، اثر دو رقم برنج ايراني (طارم هاشمي و طارم محلي مازندران ) ويک رقم برنج هند ي (باسماتي) و هم چنين دو نوع پايدار کننده زانتان و منو و دي گليسريد بر ويژگيهاي فيزيکي و حسي کنسرو برنج تهيه شده مورد بررسي قرار گرفت.

نوع و سطح پايداركننده، رقم و زمان تأثير معنی داري بر بافت برنج پخته شده داشتند .

در ابتداي دورهنگهداري رقم باسماتي بيشترين ميزان سفتي و دو رقم طارم هاشمي و طارم محلي مازندران کمترين ميزان سفتي را نشان دادند .

نتايج ارزيابي بافت نشان داد که دو نوع پايداركننده منجر به کاهش سفتي در طي دوره نگهداري شدند . در نمونه هاي تيمار شده با زانتان درمقايسه با مونو و دي گليسريد ميزان سفتي کمتري ديده شد .

نتايج رنگ سنجي نشان داد که باسماتي داراي بيشترين ميزان پارامتر رنگ زرد و طارم محلي مازندران بيشترين درجه روشنايي مي باشند.

آناليز حسي نمونه ها مشخص نمود که بيشترين امتياز از لحاظ بافت، ظاهر وپذيرش کلي مربوط به باسماتي و از نظر طعم و آروما مربوط به طارم هاشمي ميباشد.نوع پايدارکننده اثر معني داري بر طعم و آروما نشان داد...........در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالبارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.


با تشکر از شما دوست عزیز.


کنسرو برنج


برنج


زانتان


مونو و دي گليسريد


ويژگي هاي فيزيکي


صنایع غذایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوقی

دانلود نقشه gis شهر بندر عباس

تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته بیو تکنولوژی و دارو سازی ( 1285)

دنیاگریزی یاآخرت گرایی

جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام

طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت ICTSOS

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه

گزارش کارآموزی درباره کامپیوترسازمان دانش آموزی استان گلستان

آیکون برای طراحی