دانلود رایگان


بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزتنفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران

دانلود رایگان

چكيده تحقيق

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزتنفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجووهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفسبين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.

منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيرونياست و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كهاعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افرادداراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنندبرون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد بهخود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.

جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجوياندختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز 60 نفر از دانشجويان كهشامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند وروش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.

روش آماري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرارگرفت ٬با توجه به اين كه پژوهش داراي دو متغيير بوده كههر كدام نيز داراي دو بعد بودند روش خي دو بود.

نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زيراست:

1-بين عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجويدانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.

2-بين عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجويدانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.

3-بين عزت نفس دختران و پسران دانشجوي دانشگاهاصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.

4-بين منبع كنترل دختران و پسران دانشجويدانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.


پروژه


بررسی رابطه


بين عزت نفس


ومنبع كنترل دختران


ومنبع كنترل پسران


عزت نفس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني – بروني) با عزت نفس ...

نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۰ صفحه چکیده: پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس - رانا فایل

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس بررسي رابطهمنبع كنترل (دروني- بروني) با عزت ...

بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه پرسش نامه ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس - رانا فایل

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس بررسي رابطهمنبع كنترل (دروني- بروني) با عزت ...

دانلود پايان نامه بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني ...

پژوهش حاضر? با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف ...

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني ...

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف ...

پاور پوینت مبانی کار آفرینی

جزوه آموزشی plc SA1200 زیمنس

پروژه معماری موزه هنر

پروژه کارآموزی-احداث ساختمان های بتنی و شرح اجرای آنها در قالب pdf

گزارش کارآموزی رشته برق شرکت ملی حفاری ایران کارگاه سیم پیچی موتورهای AC

دانلود تحقیق پیرامون انرژی خورشيدی

هنر آزاد و موسیقی کیهانی 1 تأملی در آرای زیبایی شناسانة بوئتيوس *

پزشکی 42. ویژگی های بافتی برمبنای شناسایی سرطان سینه: یک بررسی

الگوریتم بیومتریک و تشخیص هویت

جزوه ارث دکتر شهبازی