دانلود رایگان


بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزتنفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران

دانلود رایگان

چكيده تحقيق

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزتنفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجووهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفسبين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.

منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيرونياست و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كهاعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افرادداراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنندبرون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد بهخود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.

جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجوياندختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز 60 نفر از دانشجويان كهشامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند وروش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.

روش آماري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرارگرفت ٬با توجه به اين كه پژوهش داراي دو متغيير بوده كههر كدام نيز داراي دو بعد بودند روش خي دو بود.

نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زيراست:

1-بين عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجويدانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.

2-بين عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجويدانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.

3-بين عزت نفس دختران و پسران دانشجوي دانشگاهاصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.

4-بين منبع كنترل دختران و پسران دانشجويدانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.


پروژه


بررسی رابطه


بين عزت نفس


ومنبع كنترل دختران


ومنبع كنترل پسران


عزت نفس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پايان نامه بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني ...

پژوهش حاضر? با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه ...

بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه پرسش نامه ...

بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه پرسش نامه ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس(بخش 1)

انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه - بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس(بخش 1 ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس(بخش 1)

انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه - بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس(بخش 1 ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس(بخش 1)

انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه - بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس(بخش 1 ...

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني ...

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف ...

دانلود کتاب بحران سفید برف و مدیریت آن در کلانشهرها

پاورپوینت درباره تجهيزات مبارزه با حريقنمونه سوالات تمام دروس پايه سوم ابتدايي

آموزش جامع ساخت ربات پرنده (کوادروتور)

مطالعه شرکتهای خصوصی از منظر فرار مالیاتی

ست فارسی بندری تبدیل شده از pa4x100 تصویر وکتور کارت ویزیت های متنوع فرمت EPS & AI & JPG

شماره تماس مشاورین املاک اصفهان