دانلود رایگان


حقوق از دریچه‌ی ایران باستان و کار تحقیقی-تعداد صفحات60 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهاگر چه درزمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان وپژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این

دانلود رایگان

مقدمه


اگر چه درزمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان وپژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌هاموجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شانو بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح،قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک وعوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتیپاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

پیشگفتار .................................... 2

مقدمه........................................6

بخش اول- پیشدادیان........................... 10

الف- نامگذاری................................ 10

ب- قانون در این زمان......................... 10

بخش دوم- هخامنشیان........................... 11

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی............ 11

ب- توجه به عدالت............................. 12

بخش سوم- اشکانیان............................ 14

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان............... 14

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی............. 17

بخش چهارم- ساسانیان.......................... 18

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان.... 18

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان................... 21

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا............................... 24

بخش دوم- مزديسنا............................. 25

بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان................ 26

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن....................... 29

بخش دوم- ازدواج.............................. 32

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.............. 36

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران....................... 40

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها............... 42

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی..... 47

الف- شرح قانون............................... 47

ب- امتیاز مجموعه حمورابی..................... 49

ج- قراردادها................................. 50

د- بانک‌داری و حقوق دریایی.................... 51

هـ- آیین دادرسی بابل......................... 51

و- روابط خانوادگی............................ 52

ی- اموال منقول و غیرمنقول.................... 54

ز- کیفر شگفت‌آور.............................. 54

ح- نخستین اعلام حقوق بشر...................... 55

بخش سوم- هیتا................................ 57

بخش چهارم- در پایان.......................... 58

منابع و ماخذ................................. 60


حقوق از دریچه‌ی ایران باستان و کار تحقیقی-تعداد صفحات60 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقتصاد مدیریت

نشریه 98مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه

دانلود مقاله رایگان کلیات گیاه شناسی (شاه پسند وحشی)

پاورپوینت استراتژی تولید

حسگر هوشمند اندروید

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

تفکر انتقادی