دانلود رایگان


گزارش تخصصی دبیر و آموزگار ریاضی بررسی علل ضعف دانش اموزان در درس ریاضی وارائه راهکار - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارشتخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعفتعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن- بصورت ورد و قابل ویرایش- تعداد صفحات شانزده

دانلود رایگان

معرفی:


گزارشتخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعفتعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن- بصورت ورد و قابل ویرایش- تعداد صفحات شانزده صفحه

فهرستمطالب در زیر آمده است :
فهرستمطالب


مقدمه( بیان مساله و سابقه موضوع )


اهدافگزارش :


هدفکلی :


اهدافجزئی :


ارزیابیاز وضع موجود


خلاصهیافته های گزارش وموانع موجود در تدریس ریاضی


فرصتهایی که جهت تدریس ریاضی وجود دارند


موانعموجود در تدریس درس ریاضی


ارائهراهکار


چگونگیاجرای راه های جدید :


ارزیابیبعد از اجرای راه حل ها


نتایج:


نقاطقوت :


نقاطضعف :


نتیجهگیری :


پیشنهاداتحاصل از گزارش


فهرستمنابع و مآخذگزارش تخصصی،گزارش تخصص درس ریاضی،گزارش تخصصی دبیرریاضی،گزارش تخصصی معلمریاضی،گزارش تخصصی معلم ریاضی،گزارش تخصصی آموزگار ریاضی،گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ریاضی،گزارش تخصصی ریاضی پنجم ابتدایی،گزارش تخصصیریاضی چهارم ابتدایی،گزارش تخصصی دبیر ریاضی هفتم،گزارش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی سازه بتنیجزوه مقاومت مصالح ۲ دکتر اصغری دانشگاه شریف

تاریخچه عزیمت ایرانیان به آمریکا

کتاب انگلیسی مقاومت مصالح پیشرفته اثر آرتور بورسی و همکارانرازهای طراحی سایت اثر بن هانت

خیمیه عفاف

مستند سریالی ظهور دجال(13)

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad