دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی بازارهای سنتی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان زیبایی شناسیبازارهای سنتی ایران :بازار به صورت واژه ((وازار)) درفارسی کهنکاربرد داشته است .بازارمهم ترین محورارتباطی وشهری درایران بهشمارمی آمده است و به صورت

دانلود رایگان

زیبایی شناسیبازارهای سنتی ایران :

بازار به صورت واژه ((وازار)) درفارسی کهنکاربرد داشته است .

بازارمهم ترین محورارتباطی وشهری درایران بهشمارمی آمده است و به صورت مکانی برای مبادلات کالا وتبادل نظروارتباطات عام بودهاست .

شکل گیری عناصربازار وتوسعه آن وابسته به رشداقتصادی و جمعیت شهربوده است ودردوره سامانیان بازارهای ایرانی براساس نظام صنعتیشکل گرفتند .

· عناصراصلی در بازارهای ایرانی :

راسته بازار : از معابراصلی وفرعی در بازارتشکیلمی شود.

· حجره : کوچکترین عنصربازار محسوب می گردد .

· تیمچه : کاروانسراکوچک یابه سرای کوچک سرپوشیده اطلاقمی شود .

· دالان : عنصرارتباطی میان راسته ها وفضای معماریبازاراست .

· چهارسوق : محل تقاطع دوراسته مهم بازارکه اهمیتاجتماعی – اقتصادی داشته است .

· قیصریه : به بازارشاهی معروف است و خصوصیاتکالبدی تیمچه یا دالان را دارد .

· کاروانسرا : شاخص ترین فضای معماریبازارباکارکرد تجاری است .

· جلوخان : فضای ارتباطی به شکل میدانچه که از 3یا 4 طرف محصوروقابلیت مکث و تجمع دارد .
انواعاشکال بازار : 2 نوع خطی ومترکز تقسیم می شوند.(خطی : سمنان ، متمرکز:رشت)


دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی بازارهای سنتی ایران


دانلود پاورپوینت منظر


دانلود پاورپوینت بازارهای سنتی ایران


زیبایی شناسی بازارهای سنتی ایران


وازار


محورارتباطی وشهری درایران


عناصراصلی در بازارهای ایرانی


راسته


حجره


تیمچه


دالان


قیصریه


چارسوق


کاروانسرا


جلوخان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سیر تحول و گونه شناسی معماری …

... دانلود پاورپوینت ... تجاری سنتی با ... خارج از ایران,دانلود پاورپوینت,سیر ...

پروژه های پاورپوینت معماری - دانلود پاورپوینت

... دانلود پاورپوینت معماری , ... سنتی; مدیریت ... اقلیم شناسی;

دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری

دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در ... دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری ...

دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری

دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در ... دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری ...

کتاب آموزش عملی پروار بندی گوسفند

خودهیپنوتیزمی-برای ترک عادت های رنج آور

رخساره‌ها، محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های کربونیفر زبرین- پرمین زیرین ناحیه ازبک‌کوه (برش زلدو)، شرق ایران مرکزیخلاصه رفتار سازمانی رابینز

بیست هشدار برای زیبا نگه داشتن خودبیست هشدار برای زیبا نگه داشتن خود

دانلود تحقیق ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي

بهترین مدیریت رم و سرعت گوشی و باتری