دانلود رایگان


تحليل الگوريتم شاخه و قيد موازي آسنكرون - دانلود رایگاندانلود رایگان خلاصه:در اين مقاله توضيحي دربارهكامپيوترهاي موازي مي‌دهيم و بعد الگوريتمهاي موازي را بررسي مي‌كنيم. ويژگيهايالگوريتم branch & bound را بيان مي‌كنيمو الگوريتمهاي

دانلود رایگان

خلاصه:

در اين مقاله توضيحي دربارهكامپيوترهاي موازي مي‌دهيم و بعد الگوريتمهاي موازي را بررسي مي‌كنيم. ويژگيهايالگوريتم branch & bound را بيان مي‌كنيمو الگوريتمهاي b&b موازي راارائه مي‌دهيم و دسته‌اي از الگوريتمهاي b&b آسنكرون براي اجرا روي سيستم MIMD را توسعه مي‌دهيم. سپس اين الگوريتم را كه توسط عناصر پردازشيناهمگن اجرا شده است بررسي مي‌كنيم.

نمادهاي perfectparallel و achieved effiency را كه بطور تجربي معيار مناسبي براي موازي‌سازي است معرفي مي‌كنيمزيرا نمادهاي قبلي speed up (تسريع) و efficiency (كارايي) توانايي كامل را براي اجراي واقعيالگوريتم موازي آسنكرون نداشتند. و نيز شرايي را فراهم كرديم كه از آنوماليهايي كهبه جهت موازي‌سازي و آسنكرون بودن و يا عدم قطعيت باعث كاهش كارايي الگوريتم شدهبود، جلوگيري كند.

2- معرفي:

هميشه نياز به كامپيوترهاي قدرتمندوجود داشته است. در مدل سنتي محاسبات، يك عنصر پردازشي منحصر تمام taskها را بصورت خطي (Seqventia) انجام ميدهد. به جهت اجراي يك دستورالعمل داده بايستي از محل يككامپيوتر به محل ديگري منتقل مي‌شد، لذا نياز هب كامپيوترهاي قدرتمند اهميت روزافزون پيدا كرد. يك مدل جديد از محاسبات توسعه داده شد، كه در اين مدل جديد چندينعنصر پردازشي در اجراي يك task واحد با همهمكاري مي‌كنند. ايده اصل اين مدل بر اساس تقسيم يك task به subtask‌هاي مستقلاز يكديگر است كه مي‌توانند هر كدام بصورت parallel (موازي) اجرا شوند. اين نوع از كامپيوتر را كامپيوتر موازي گويند.
تا زمانيكه اين امكان وجود داشته باشد كه يك task را به زير taskهايي تقسيم كنيم كه اندازه بزرگترينزير task همچنان به گونه‌ايباشد كه باز هم بتوان آنرا كاهش داد و البته تا زمانيكه عناصر پردازشي كافي براياجراي اين sub taskها بطور موازي وجود داشته باشد، قدرت محاسبه يك كامپيوتر موازي نامحدود است.


رایگان


ورد


دانلود


مقاله


word


کامپیوتر


تحليل الگوريتم شاخه و قيد موازي آسنكرون


Asynchronous Parallel Branch and Bound Algorithm


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
فایل باز-بیش از 90 طرح سفره آرایی مخصوص شب یلدا

مقاله بودجه مقدماتی و انواع آننمونه سوالات فصل6شیمی 2 (تجربی و ریاضی )

عملکرد سیستم های دهلیزی از فیزیولوژی تا پاتالوژی

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

افزایش عضو و بازدید بی نهایت تلگرام

تحقیق ،کوره های زمینی (بوته ای)

سیستم رستوران